Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wijze van betalen

  • Particulieren: na afloop van elk wandeltherapie- of coachingsgesprek krijg je een factuur mee die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
  • Werkgevers en uitkeringsinstanties: voor aanvang van het coachtraject wordt een factuur toegezonden voor het overeengekomen traject. De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.

Afspraken annuleren

Wanneer je een afspraak voor een wandeltherapie- of coachingssessie binnen 48 uur annuleert ben ik genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk niet meer diezelfde gereserveerde tijd besteden aan een andere coachee of client. Ik hanteer daarvoor 50% van het tarief. Daarmee neem ik dus de andere helft van de kosten voor mijn rekening.

No Show

Wanneer je een afspraak niet nakomt zonder afmelding heet dat ‘no show’ en ben ik genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk niet meer diezelfde gereserveerde tijd besteden aan een andere coachee of client. Ik hanteer daarvoor 50% van het tarief. Daarmee neem ik dus de andere helft van de kosten voor mijn rekening. Je ontvang tevens een e-mail met de vraag of je een vervolgafspraak op prijs stelt.  

  • Indien je binnen 3 werkdagen reageert maken we een nieuwe afspraak en vervolgen we het traject.
  • Indien je niet binnen 3 werkdagen reageert wordt het traject afgerond en gefactureerd volgens de getekende overeenkomst. Dit betekent dat bij tussentijdse beëindiging van een overeengekomen traject je het volledige bedrag verschuldigd blijft.

Wandelen op eigen risico

Het wandelen tijdens de therapie- en coachingssessies gebeurt op eigen risico.