Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wijze van betalen

  • Particulieren: na afloop van een intake-wandelgesprek en elke daaropvolgende wandelsessie krijg je een factuur mee die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
  • Werkgevers en uitkeringsinstanties: voor aanvang van het coachtraject wordt een factuur toegezonden voor het overeengekomen traject. De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.

De tarieven zijn vrij van btw.

Afspraken afzeggen of verzetten

Een afspraak voor kun je minimaal 24 uur voor de afspraaktijd telefonisch of per e-mail afzeggen of verzetten, zodat deze tijd voor iemand anders benut kan worden. Afspraken die minder dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd worden voor € 65 in rekening gebracht.

No Show

Wanneer je een afspraak niet nakomt zonder afmelding heet dat ‘no show’ en wordt er een bedrag van € 65 in rekening gebracht. Je ontvang tevens een e-mail met de vraag of je een vervolgafspraak op prijs stelt.  

  • Indien je binnen 3 werkdagen reageert maken we een nieuwe afspraak en vervolgen we het traject.
  • Indien je niet binnen 3 werkdagen reageert wordt het traject afgerond en gefactureerd volgens de getekende overeenkomst (dit betekent dat wanneer er een traject is afgesproken ook de kosten voor de resterende sessies in rekening worden gebracht).

Stoppen van wandeltherapie of -coaching

Als je tussentijds besluit te stoppen met een overeengekomen traject, ook als het vergoed wordt via je werkgever of een instantie, dan worden ook de kosten voor de resterende gesprekken van het traject in rekening gebracht.

Verslavingsproblematiek, (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen of onvoldoende commitment vormen contra-indicaties voor therapie of coaching. Indien tijdens het traject blijkt dat hiervan sprake is, kan dit reden zijn om door te verwijzen naar een andere hulpverlener en het traject te beëindigen.

Wandelen op eigen risico

Het wandelen tijdens de psychologische behandelsessies en coachingssessies gebeurt op eigen risico.