Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Opdrachtbevestiging en wijze van betalen

  • Voor particulieren: na het kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt of coachee ter ondertekening een opdrachtbevestiging voor wandeltherapie of wandelcoaching. Na elke wandeltherapie- en wandelcoachsessie ontvangt de cliënt of coachee een factuur. Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties: na het kennismakingsgesprek ontvangt de werkgever/instantie ter ondertekening een opdrachtbevestiging voor wandelcoaching, alsmede de offerte voor het overeengekomen wandelcoachtraject met vermelding van het aantal sessies. Na akkoord wordt een factuur toegezonden. Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij een eventuele verlenging wordt wederom een offerte en factuur toegezonden, waarvoor dezelfde betalingsvoorwaarden gelden.

NB: De tarieven van Praktijk Berk & Linde voor wandeltherapie en wandelcoaching zijn vrij van btw.

Afspraken afzeggen

Afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur van tevoren, per mail of telefoon. Als de annulering binnen 24 uur valt, wordt het overeengekomen tarief in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

No Show

  • Voor particulieren: wanneer een afspraak zonder afmelding niet wordt nagekomen heet dat ‘no show’. De cliënt of coachee ontvangt een e-mail met de vraag of een vervolgafspraak op prijs wordt gesteld. Indien binnen 3 werkdagen een nieuwe afspraak wordt gemaakt wordt het traject voortgezet. Indien niet binnen 3 werkdagen wordt gereageerd, wordt het traject afgerond en in rekening gebracht. Bij een losse sessie wordt het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties: Sessies die zonder afmelding niet worden nagekomen maken deel uit van een wandelcoachtraject dat volledig in rekening is gebracht. Verlenging van het traject is mogelijk.

Voortijdig stoppen wandeltherapie- of wandelcoachtraject

  • Voor particulieren: wanneer cliënten of coachees tussentijds besluiten te stoppen met een overeengekomen traject, worden de kosten voor het volledige overeengekomen traject in rekening gebracht.
  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties: wanneer coachees tussentijds besluiten te stoppen met een overeengekomen traject dat vergoed wordt via de werkgever of een uitkeringsinstantie, maken alle sessies in het traject deel uit van het overeengekomen wandelcoachtraject, welke volledig in rekening is gebracht.
  • NB: Ernstige persoonlijkheidsstoornissen of onvoldoende commitment vormen contra-indicaties voor (voortzetting van) een wandeltherapie- of coachtraject. Indien blijkt dat hiervan sprake is, kan dit reden zijn om (zo mogelijk in overleg door te verwijzen naar een andere hulpverlener en) het traject te beëindigen.

Wandelen op eigen risico

Het wandelen tijdens de sessies voor wandeltherapie en wandelcoaching gebeurt op eigen risico.