Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wijze van betalen

  • Particulieren: na afloop van een intake-wandelgesprek en na afloop van elke daaropvolgende wandelsessie krijg je een factuur mee die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
  • Werkgevers en uitkeringsinstanties: voor aanvang van het coachtraject wordt een factuur toegezonden voor het overeengekomen traject. De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.

Afspraken afzeggen of verzetten

Als je onverwacht verhinderd bent kun je altijd een afspraak via telefoon of e-mail afzeggen of verzetten tot 24 uur voor de afspraaktijd. Afspraken die minder dan 24 uur voor aanvang worden verzet of afgezegd worden voor 50% van het tarief in rekening gebracht.

No Show

Wanneer je een afspraak niet nakomt zonder afmelding heet dat ‘no show’ en wordt er een bedrag van 50% van het tarief in rekening gebracht. Je ontvang tevens een e-mail met de vraag of je een vervolgafspraak op prijs stelt.  

  • Indien je binnen 3 werkdagen reageert maken we een nieuwe afspraak en vervolgen we het traject.
  • Indien je niet binnen 3 werkdagen reageert wordt het traject afgerond en gefactureerd volgens de getekende overeenkomst. Dit betekent dat bij tussentijdse beëindiging van een overeengekomen traject je het volledige bedrag verschuldigd blijft.

Wandelen op eigen risico

Het wandelen tijdens de therapie- en coachingssessies gebeurt op eigen risico.