Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Opdrachtbevestiging en wijze van betalen

  • Voor particulieren: na het kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt of coachee ter ondertekening een opdrachtbevestiging voor wandeltherapie of wandelcoaching. Na elke wandeltherapie- en wandelcoachsessie ontvangt de cliënt of coachee een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald.
  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties: na het kennismakingsgesprek ontvangt de werkgever/instantie ter ondertekening een opdrachtbevestiging voor wandelcoaching, alsmede de offerte voor het overeengekomen wandelcoachtraject met vermelding van het voorlopig aantal sessies. Na akkoord wordt een factuur toegezonden, die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden betaald. Bij een eventuele verlenging wordt wederom een offerte en factuur toegezonden, waar dezelfde betalingsvoorwaarden voor gelden.

NB: De tarieven van Praktijk Berk & Linde voor wandeltherapie en wandelcoaching zijn vrij van btw.

Afspraken afzeggen of verzetten

  • Voor particulieren: een sessie kan minimaal 24 uur voor de afspraaktijd telefonisch of per e-mail worden afgezegd of verzet, zodat deze tijd voor iemand anders benut kan worden. Sessies die minder dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd worden voor 50% van het uurtarief in rekening gebracht. De praktijk neemt daarmee de helft van de kosten voor haar rekening.
  • Voor werkgever of uitkeringsinstantie: voor coachees wiens wandelcoachtraject wordt vergoed geldt dat minimaal 24 uur voor de afspraaktijd telefonisch of per e-mail kan worden afgezegd of verzet, zodat deze tijd voor iemand anders benut kan worden. Sessies die minder dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd maken deel uit van het wandelcoachtraject en zijn volledig in rekening gebracht. Verlenging van het traject is mogelijk.

No Show

  • Voor particulieren: wanneer een afspraak zonder afmelding niet wordt nagekomen heet dat ‘no show’. De cliënt of coachee ontvangt een e-mail met de vraag of een vervolgafspraak op prijs wordt gesteld.  Indien binnen 3 werkdagen een nieuwe afspraak wordt gemaakt wordt het traject voortgezet. Indien niet binnen 3 werkdagen wordt gereageerd, wordt het traject afgerond en de betreffende sessie voor 50% van het uurtarief in rekening gebracht. De praktijk neemt daarmee de helft van de kosten voor haar rekening.
  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties: wanneer een afspraak zonder afmelding niet wordt nagekomen heet dat ‘no show’. De coachee ontvang een e-mail met de vraag een vervolgafspraak op prijs wordt gesteld. Indien binnen 3 werkdagen een nieuwe afspraak wordt gemaakt wordt het traject voortgezet. Indien niet binnen 3 werkdagen wordt gereageerd, wordt het traject afgerond. Sessies die zonder afmelding niet worden nagekomen maken deel uit van het wandelcoachtraject en zijn volledig in rekening gebracht. Verlenging van het traject is mogelijk.

Voortijdig stoppen wandeltherapie- of wandelcoachtraject

  • Voor particulieren: wanneer cliënten of coachees tussentijds besluiten te stoppen met een overeengekomen traject, worden de kosten t/m de laatste sessie in rekening gebracht.
  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties: wanneer coachees tussentijds besluiten te stoppen met een overeengekomen traject dat vergoed wordt via de werkgever of een uitkeringsinstantie, maken alle sessies in het traject deel uit van het overeengekomen wandelcoachtraject, welke volledig in rekening is gebracht.
  • NB: Ernstige persoonlijkheidsstoornissen of onvoldoende commitment vormen contra-indicaties voor (voortzetting van) een wandeltherapie- of coachtraject. Indien blijkt dat hiervan sprake is, kan dit reden zijn om (zo mogelijk in overleg door te verwijzen naar een andere hulpverlener en) het coachtraject te beëindigen.

Wandelen op eigen risico

Het wandelen tijdens de sessies voor wandeltherapie en wandelcoaching gebeurt op eigen risico.