Vergoeding

Mogelijkheden voor vergoeding

Wil je in aanmerking komen voor vergoeding? Bespreek jouw mogelijkheden met:

 • Belastingdienst:
  Kosten voor coaching zijn als scholingskosten aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie over studiekosten en andere scholingsuitgaven op de website van de Belastingdienst.
 • UWV:
  Wanneer je een uitkering hebt, kun je vragen naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding in het kader van het vergroten van je herstel of re-integratie mogelijkheden. Kijk voor informatie op de website van het UWV.
 • Werkgever en bedrijfsarts:
  Gelukkig werken steeds meer werkgevers actief mee aan preventie en ondersteuning. Bij werkgerelateerde hulpvragen kunnen werkgevers in samenspraak met de bedrijfsarts bereid zijn geheel of gedeeltelijk zorg te dragen voor vergoeding. Ook bij (langdurig) ziekteverzuim of in het kader van een re-integratietraject kun je bij je werkgever om vergoeding vragen. Wanneer coaching een motivatie is voor persoonlijke ontwikkeling kun je bij je leidinggevende of personeelsadviseur informeren naar vergoedingsmogelijkheden vanuit je persoonlijke opleidingsbudget. Werkgevers kunnen een offerte opvragen via info@praktijkberkenlinde.nl.
 • Zorgverzekeraar:
  Soms worden de diensten van de psycholoog geheel vergoed door de zorgverzekeraar, soms gedeeltelijk en soms helemaal niet. De verschillen tussen zorgverzekeringen en de voorwaarden kunnen per polis groot zijn, vooral als het gaat om keuzevrijheid en de hoogte van vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg. Kijk voor meer informatie op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Niet gecontracteerde zorg / contract vrij

Praktijk Berk & Linde werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat:

 • behandelkeuzes, de duur van behandeling, werkinhoud en hoe deze vorm krijgt worden bepaald door de psycholoog in samenspraak met de cliënt, en niet door eisen van zorgverzekeraars;
 • kwaliteitszorg niet ondergeschikt wordt gesteld aan de financiële belangen van zorgverzekeraars;
 • er geen verplichting geldt om privacygevoelige informatie, inhoud van dossiers of administratie te verstrekken, waardoor de privacy van de cliënt gegarandeerd blijft.

Bij Praktijk Berk & Linde staat de persoon centraal en niet (eerder gestelde) diagnose(s) volgens de DSM-classificatie. Cliënten kunnen bij Praktijk Berk en Linde terecht zonder voorwaarden van zorgverzekeraars en zonder verwijzing van de huisarts.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: www.contractvrijepsycholoog.nl.