Vergoeding

Mogelijkheden voor vergoeding

Wil je in aanmerking komen voor vergoeding? Bespreek dan jouw mogelijkheden met:

Werkgever en bedrijfsarts

  • Bij werkgerelateerde hulpvragen kunnen werkgevers in samenspraak met de bedrijfsarts bereid zijn geheel of gedeeltelijk zorg te dragen voor vergoeding ter preventie, bij (langdurig) ziekteverzuim of in het kader van een re-integratietraject.
  • Wanneer coaching een motivatie is voor persoonlijke ontwikkeling kun je bij je leidinggevende of personeelsadviseur informeren naar vergoedingsmogelijkheden vanuit je persoonlijke opleidingsbudget. Werkgevers kunnen een offerte opvragen via info@praktijkberkenlinde.nl.

Belastingdienst

Voor zelfstandige ondernemers en particulieren zijn kosten voor coaching, inclusief BTW, als scholingskosten aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten. Het doel van het traject moet gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van vaardigheden en kennis die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Kijk voor meer informatie over studiekosten en andere scholingsuitgaven op de site van de belastingdienst.

Uitkeringsinstantie

Wanneer je een uitkering hebt kun je bij je contactpersoon van de uitkerende instantie vragen naar de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding in het kader van het vergroten van je herstel of re-integratie mogelijkheden. Kijk voor informatie op de site van het UWV.

Zorgverzekeraar

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Dan vallen de gesprekken onder door de zorgverzekeraar vastgestelde onverzekerde producten (OVP).

Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatie-problemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Het is belangrijk de polis goed te lezen en je verzekeraar daarover te bellen.

Niet gecontracteerde zorg / contract vrij

Steeds vaker willen cliƫnten voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geen voorwaarden van zorgverzekeraars of een vereiste verwijzing van de huisarts. Ook kan een diagnose (volgens de DSM-classificatie) ongewenst of ongepast gevonden worden.

Praktijk Berk & Linde heeft ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Hierdoor:

  • wordt kwaliteitszorg niet ondergeschikt gemaakt aan de financiĆ«le belangen van zorgverzekeraars;
  • geldt er geen verplichting om privacygevoelige informatie te verstrekken.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: www.contractvrijepsycholoog.nl