Werkwijze

Werkwijze

Van aanmelding tot afronding

 • Na het eerste contact via e-mail volgt een telefonisch gesprek waarin we je hulpvraag, motivatie en wens bespreken.
 • Vervolgens maken wij een afspraak voor een wandelintakegesprek, waarin we nader ingaan op je hulpvraag en wensen. We bespreken mijn werkwijze en methoden en wat je misschien al eerder hebt geprobeerd om je doel te bereiken. Dit doen we al wandelend, zodat je de werkomgeving kunt zien, om te bepalen of je bij mij op de juiste plek bent, er een basis van vertrouwen is en of er overeenstemming is over de aanpak en de haalbaarheid van je doelstelling(en).
 • Therapietraject: Hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je de ernst van de klacht(en). Therapie kan kortdurend en langdurend zijn. Na de intakefase wordt een behandelplan opgesteld waarna je tekent voor een traject, inclusief evaluatiemomenten. Wanneer je meer wandelsessies nodig hebt wordt het traject daarop aangepast. Mocht doorverwijzing nodig zijn, dan zoeken we in overleg naar goede vervolg hulp.
 • Coachingstraject: het aantal sessies, de duur en de frequentie ervan hangt af van je hulpvraag of wens. Na de intake wordt een traject van 4 of 6 wandelgesprekken overeengekomen, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Wanneer je er meer of minder nodig hebt, is dat natuurlijk geen probleem.
 • De methodes die ik toepas (zie onderstaand bij Technieken en methoden van werken) zijn afhankelijk van je hulpvraag of de aard van je klacht(en). We evalueren regelmatig om te kijken hoe het gaat. Hierbij kun je je wensen en behoeften bijstellen. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting van het traject, of het verlengd wordt of dat we het kunnen afronden.
 • Om meer zicht te krijgen op je situatie kunnen vragenlijsten gebruikt worden.
 • De gesprekken zijn op individuele basis. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg bepaald.

Technieken en methoden van werken

Compassievol, betrokken, deskundig, oplossingsgericht, lichaamsgericht, doelgericht en analytisch zijn sleutelwoorden die bij mij en mijn werkwijze passen. Met liefde en respect voor de natuur en vol nieuwsgierigheid naar wat de natuur in de mens beweegt.

Tijdens trajecten van therapie en coaching pas ik actieve en doelgerichte methoden toe, waarmee ik je geleidelijk, in haalbare stappen, met lichaam en geest in beweging breng. Wanneer het moment in het wandelgesprek erom vraagt zet ik met behulp van elementen in de natuur creatieve, ontspannings-, aandachts- en opstellingsgerichte methoden in die jou ten dienste staan. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting en duur van het traject. De technieken die ik toepas zijn:

 • Voorlichting en uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht (psycho-educatie).
 • Lichaamsgerichte oefeningen om stress te verminderen en vanuit ontspanning en bewustzijn nieuwe uitdagingen aan te durven.
 • Oplossingsgericht werken om samen oplossingen te vinden voor wat je wil bereiken en wat je daarbij kan helpen.
 • Visualisatie-oefeningen (imaginaire exposure) om tot helderheid en diepere ontspanning te komen.
 • Cognitieve gedragstherapie om te onderzoeken hoe gedachten, gevoelens en gedrag op elkaar inwerken en wat je anders kunt denken en doen waardoor je minder last hebt van klachten. Hoe? Door op een actieve en oplossingsgerichte manier dingen uit te proberen en gedrag en gedachten die jou in de weg staan te veranderen.
 • Aandachtsgerichte (Mindfulness Based) cognitieve therapie (MBCT) om meer afstand te nemen van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en ze te leren accepteren.

Lichaamsgericht

Ik werk vanuit de lichaamsgerichte benadering en overtuiging dat het lichaam ‘de score bijhoudt’ van wat er is meegemaakt. Dat echo’s van ervaringen in de vorm van spanning, angst of verdriet kunnen doorklinken in het heden, en gevolgen kunnen hebben voor mentaal en fysiek welbevinden in het dagelijks functioneren.

Er is een continue wisselwerking tussen lichaam en geest. Persoonlijke betekenisgeving aan lichamelijke sensaties, de interpretatie ervan en vooral oordelen erover kunnen emoties versterken. Aandacht ervoor en bewuste waarneming ervan kunnen ook klachten verergeren.

Jouw lichaam spreekt een eigen taal via o.a. je lichaamshouding, manier van bewegen en somatische klachten zoals chronische pijn, energiegebrek, wazig zicht of tinnitus. Vaak komen daar gaandeweg nog meer spanning, verlies van concentratie, slaapproblemen of andere klachten bij. Ik besteed veel aandacht aan lichaamsgerichte aspecten en de psychologische betekenis van het lichaam tijdens de wandelsessies. Het geeft waardevolle informatie wat kan helpen bij (h)erkenning en herstel.

Door met aandacht in de natuur te wandelen en zonder oordeel je zintuigen en eigen natuur ‘aan te zetten’ kunnen we onderzoeken wat jij nodig hebt om je weer beter te voelen.

Huiswerkopdrachten en oefeningen voor thuis

Er kunnen ook huiswerkopdrachten en oefeningen meegegeven worden voor thuis. Om nieuwe ervaringen om te zetten in voor jou gezonde patronen of strategieën, en ze duurzaam in je leven te integreren. Want met lichaam en geest kunnen we ons leven lang leren en veranderen.

Geheimhoudingsplicht

Praktijk Berk & Linde is gebonden aan geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit houdt in dat alleen met jouw schriftelijke toestemming informatie verstrekt wordt aan bijvoorbeeld een werkgever, bedrijfsarts of instantie zoals UWV. Zie voor meer informatie het Privacy Statement Praktijk Berk en Linde.

Beroepscode NIP

In de Beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.