Werkwijze

Werkwijze

Van aanmelding tot afronding

 • Na het eerste contact via e-mail volgt een telefonisch kennismaking.
 • Vervolgens maken wij een afspraak voor een intake, waarin ik je hulpvraag en wensen inventariseer. We bespreken wat je misschien al hebt geprobeerd om je doel te bereiken, mijn werkwijze en methoden. Dit doen we al wandelend, zodat je de werkomgeving kunt zien, om te bepalen of je bij mij op de juiste plek bent, of er een basis van vertrouwen is en of er overeenstemming is over de aanpak en de haalbaarheid van je doelstelling(en).
 • Wandeltherapie: Hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je de ernst van de klacht(en). Therapie kan kortdurend en langdurend zijn. Na de intake wordt een behandelplan opgesteld waarna je tekent voor een behandeltraject, inclusief evaluatiemomenten. Wanneer je meer wandelsessies nodig hebt wordt het behandeltraject daarop aangepast. Mocht doorverwijzing nodig zijn, dan zoeken we in overleg naar goede vervolg hulp.
 • Wandelcoaching: het aantal sessies, de duur en de frequentie ervan hangt af van je hulpvraag of wens. Na de intake wordt een traject van 4 of 6 gesprekken overeengekomen, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Wanneer je er meer of minder nodig hebt, is dat natuurlijk geen probleem.
 • De methodes die ik toepas (zie verder op deze pagina) zijn ook afhankelijk van je hulpvraag of de aard van je klacht(en). We evalueren regelmatig om te kijken hoe het gaat. Hierbij kun je je wensen en behoeften bijstellen. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting van het traject, of het verlengt wordt of dat we het kunnen afronden.
 • Om meer zicht te krijgen op je situatie kunnen vragenlijsten gebruikt worden.
 • De gesprekken zijn op individuele basis. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg bepaald.

Technieken en methoden van werken

Tijdens de wandeltherapie en -coachingssessie kunnen verschillende technieken toegepast worden:

 • Voorlichting en uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht (psycho-educatie).
 • Lichaamsgerichte oefeningen om stress te verminderen en vanuit ontspanning en bewustzijn nieuwe uitdagingen aan te durven.
 • Oplossingsgericht werken om samen oplossingen te vinden voor wat je wil bereiken en wat je daarbij kan helpen.
 • Visualisatie-oefeningen (imaginaire exposure) om tot helderheid en diepere ontspanning te komen.
 • Aandachtsgerichte (Mindfulness Based) cognitieve therapie (MBCT) om meer afstand te nemen van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en ze te leren accepteren.
 • Cognitieve gedragstherapie waarbij we kijken naar de totstandkoming en gevolgen van de klachten die jij ervaart. We onderzoeken automatische reacties en (gedachten)patronen die de klachten mogelijk in stand houden. Hoe werken gedachten, gevoelens en gedrag op elkaar in en wat kun je anders denken en doen waardoor je minder last hebt van klachten.

Je lichaam houdt ‘de score bij’

Ik werk vanuit de lichaamsgerichte benadering en overtuiging dat je lichaam ‘de score bijhoudt’ van wat je hebt meegemaakt. Dat echo’s van ervaringen kunnen doorklinken in het heden, en van invloed kunnen zijn op je mentale en fysieke welbevinden in je dagelijks functioneren.

Persoonlijke betekenisgeving, je interpretatie daarvan en vooral oordelen erover kunnen jouw emoties versterken. Aandacht ervoor en bewuste waarneming ervan kunnen je klachten verergeren.

Jouw lichaam spreekt zijn of haar eigen taal. Het geeft waardevolle informatie wat kan helpen om problemen te verkennen, (h)erkennen, en die we samen kunnen aanpakken. Ik besteed veel aandacht aan lichaamsgerichte aspecten tijdens mijn wandelgesprekken.

Door met aandacht in de natuur te wandelen en (opnieuw) te leren voelen en zonder oordeel je zintuigen ‘aan te zetten’ kunnen we onderzoeken wat jij nodig hebt om je weer beter te voelen.

Huiswerkopdrachten en oefeningen voor thuis

Er kunnen ook huiswerkopdrachten en oefeningen meegegeven worden voor thuis. Om nieuwe ervaringen om te zetten in voor jou gezonde patronen of strategieën, en ze duurzaam in je leven te integreren. Want met lichaam en geest kunnen we ons leven lang leren en veranderen.

Geheimhoudingsplicht

Praktijk Berk & Linde is gebonden aan geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit houdt in dat alleen met jouw schriftelijke toestemming informatie verstrekt wordt aan bijvoorbeeld een werkgever, bedrijfsarts of instantie zoals UWV. Zie voor meer informatie het Privacy Statement Praktijk Berk en Linde.

Beroepscode NIP

In de Beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.