Werkwijze

~ Praktijk Berk & Linde hanteert momenteel een cliëntenstop ~

Werkwijze

Compassievol, creatief, holistisch, lichaamsgericht, oplossingsgericht en denkend in mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden die bij mij en mijn werkwijze passen. Met liefde en respect voor de natuur en vol nieuwsgierigheid naar wat de natuur in de mens beweegt.

Van aanmelding tot afronding

  • Na het eerste contact (evt. met opdrachtgever / werkgever / uitkeringsinstantie) volgt een kennismakingsgesprek, waarin we nader ingaan op je hulpvraag, motivatie en wens. We bespreken mijn werkwijze en methoden, wat je misschien al eerder hebt geprobeerd om je doel te bereiken en om te bepalen of je bij mij op de juiste plek bent en of er een ‘klik’ is. Dit doen we al wandelend, zodat je kennis kunt maken met mijn werkomgeving.
  • Wandeltherapietraject: hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je problematiek, doorgaans 10-12 sessies. Na de intakefase kijken we samen naar een plan van aanpak in de zin van een richtingsdocument, waarna je tekent voor een traject. Ik beschouw een plan als een kader en drijfveer om doelgericht werken op gang te brengen met vrijheid van denken en handelen. Doelen zijn bij de start zelden kraakhelder en kunnen gaandeweg wijzigen. Er is immers niets zo veranderlijk als ontwikkeling. Wanneer je meer wandelsessies nodig hebt wordt het traject daarop aangepast. Mocht doorverwijzing nodig zijn, dan zoeken we in overleg naar goede vervolghulp. Bij therapie ligt de focus op de persoon en niet op (mogelijk eerder gestelde) diagnose(s) volgens de DSM-classificatie. Clienten kunnen bij Praktijk Berk & Linde terecht zonder voorwaarden van zorgverzekeraars en zonder verwijzing van de huisarts. Kijk voor meer informatie over niet-gecontracteerde zorg bij Mogelijkheden voor vergoeding.
  • Wandelcoachtraject: hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je hulpvraag en wensen. Doorgaans wordt in overleg met jou en/of je werkgever gekozen voor 6-10 sessies. Wanneer je meer wandelsessies nodig hebt wordt het traject in overleg verlengd.
  • De methodes die ik toepas (zie onderstaand bij Methoden) zijn afhankelijk van je hulpvraag of de aard van je klacht(en). Tijdens de wandelgesprekken wordt een combinatie van behandelmethodieken gebruikt, toegespitst op jouw situatie.
  • Tijdens de wandeltherapie- en coachingssessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Hierbij kun je ook je wensen en behoeften bijstellen. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting van het traject, of het verlengd wordt of dat we het kunnen afronden.
  • Om meer zicht te krijgen op je situatie kunnen schrijfopdrachten en zelfrapportages ter meting gebruikt worden.
  • De gesprekken zijn op individuele basis. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg bepaald.

Methoden

Ik werk oplossingsgericht en zet met behulp van de natuur creatieve, ontspannings-, aandachts- en opstellingsgerichte methoden in die jou ten dienste staan. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting en duur van het traject. Ik gebruik elementen uit:

  • Positieve cognitieve gedragstherapie en mindfulness, gericht op het versterken van positieve eigenschappen zonder de negatieve kanten van het leven te ontkennen, zoals pijnlijke emoties, falen en andere problemen. We onderzoeken hoe gedachten, gevoelens en gedrag op elkaar inwerken en wat je anders kunt denken en doen.
  • Lichaamsgerichte psychologie, met oefeningen om bewustwording te vergroten, stress te verminderen en vanuit ontspanning nieuwe uitdagingen aan te durven. Voorlichting en uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht (psycho-educatie).
  • Imaginaire exposure, om met visualisatie-oefeningen tot verwerking, bewustwording, helderheid en diepere ontspanning te komen.

Lichaamsgericht

Ik werk vanuit de overtuiging dat het lichaam opslaat en vasthoudt wat het meemaakt. Echo’s van ervaringen met o.a. verdriet, onveiligheid, angst of boosheid worden opgeslagen in het lichaam (bijv. door langdurige spierspanning in kaken, aangezicht, rug etc.). Ze kunnen doorklinken in het heden met gevolgen voor mentaal en fysiek welbevinden in het dagelijks functioneren.

Door de wisselwerking tussen lichaam en geest en door persoonlijke betekenisgeving kunnen emoties versterkt worden door interpretatie van en oordelen over lichamelijke sensaties (zoals bij chronische aandoeningen). Aandacht ervoor en bewuste waarneming ervan kunnen klachten verergeren.

Jouw lichaam spreekt een eigen taal, o.a. via lichaamshouding, bewegingen, spreekstijl, gebaren en klachten (bijvoorbeeld chronische pijn, energiegebrek, wazig zicht of tinnitus). Vaak komen daar gaandeweg meer spanning, verlies van concentratie, slaapproblemen of andere klachten bij.

Door met aandacht in de natuur te wandelen en zonder oordeel je zintuigen en eigen natuur ‘aan te zetten’ kunnen we onderzoeken wat jij nodig hebt om je te ontwikelen en je beter te voelen. Om andere waarden te ontdekt in je leven en je te laten merken dat je veerkrachtiger bent dan je dacht, meer geniet van de nabijheid van dierbaren, een nieuw perspectief ontwikkelt. Te ervaren dat verlies en groei, kwetsbaarheid en kracht naast elkaar kunnen bestaan.

Huiswerkopdrachten en oefeningen

Ik geef ook huiswerkopdrachten om thuis en/of in betreffende situaties te oefeningen. Om zo nieuwe ervaringen om te zetten in voor jou gezonde patronen of strategieën, en ze duurzaam in je leven te integreren. Want met lichaam en geest kunnen we ons leven lang leren en veranderen.

Geheimhoudingsplicht

Praktijk Berk & Linde is gebonden aan geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit houdt in dat alleen met jouw schriftelijke toestemming informatie verstrekt wordt aan bijvoorbeeld een werkgever, bedrijfsarts of instantie zoals UWV. Zie voor meer informatie het Privacy Statement Praktijk Berk & Linde.

Beroepscode

In de Beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.