Werkwijze

Van aanmelding tot afronding

 • Na het eerste contact (evt. met de opdrachtgever / werkgever / uitkeringsinstantie) volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we nader ingaan op je hulpvraag, motivatie en wens(en). We bespreken mijn werkwijze en methoden, wat je misschien al eerder hebt geprobeerd om je doel te bereiken en om te bepalen of je bij mij op de juiste plek bent en of er een ‘klik’ is. Dit kunnen we desgewenst al wandelend doen, zodat je mijn werkomgeving kunt zien.
 • Wandeltherapietraject: hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je problematiek. Na de intakefase wordt een behandelplan opgesteld waarna je tekent voor een traject. Wanneer je meer wandelsessies nodig hebt wordt het traject daarop aangepast. Mocht doorverwijzing nodig zijn, dan zoeken we in overleg naar goede vervolghulp.
 • Wandelcoachingstraject: hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van je hulpvraag en wensen. Na de intakefase wordt een traject uitgezet waarna je tekent voor een bepaald aantal sessies. Wanneer je meer wandelsessies nodig hebt wordt het traject daarop aangepast.
 • De methodes die ik toepas (zie onderstaand bij Technieken en methoden van werken) zijn afhankelijk van je hulpvraag of de aard van je klacht(en).
 • Tijdens de wandeltherapie- en coachingssessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Hierbij kun je ook je wensen en behoeften bijstellen. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting van het traject, of het verlengd wordt of dat we het kunnen afronden.
 • Om meer zicht te krijgen op je situatie kunnen vragenlijsten en schrijfopdrachten/zelfrapportages ter meting gebruikt worden.
 • De gesprekken zijn op individuele basis. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg bepaald.

Technieken en methoden van werken

Compassievol, betrokken, deskundig, oplossingsgericht, holistisch, lichaamsgericht, doelgericht en analytisch zijn sleutelwoorden die bij mij en mijn werkwijze passen. Met liefde en respect voor de natuur en vol nieuwsgierigheid naar wat de natuur in de mens beweegt.

Ik werk kortdurend, oplossings- en doelgericht en breng je met lichaam en geest in haalbare stappen in beweging. Wanneer het moment in een sessie erom vraagt zet ik met behulp van de natuur creatieve, ontspannings-, aandachts- en opstellingsgerichte methoden in die jou ten dienste staan. Wat jij nodig hebt blijft bepalend voor de richting en duur van het traject. Ik gebruik elementen uit:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT), om te onderzoeken hoe gedachten, gevoelens en gedrag op elkaar inwerken en wat je anders kunt denken en doen.
 • Positieve psychologie en Mindfulness, gericht op het versterken van positieve eigenschappen zonder de negatieve kanten van het leven te ontkennen, zoals pijnlijke emoties, falen en andere problemen.
 • Lichaamsgerichte psychologie, met oefeningen om bewustwording te vergroten, stress te verminderen en vanuit ontspanning nieuwe uitdagingen aan te durven. Voorlichting en uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht (psycho-educatie).
 • Imaginaire exposure, om met visualisatie-oefeningen tot verwerking, bewustwording, helderheid en diepere ontspanning te komen.

Lichaamsgericht

Ik werk vanuit de overtuiging dat het lichaam opslaat en vasthoudt wat het meemaakt. Echo’s van ervaringen in bijvoorbeeld de vorm van verdriet, angst of boosheid worden opgeslagen in het lichaam (bijv. door langdurige spierspanning in kaken, aangezicht, buik, rug etc.) en kunnen doorklinken in het heden. Dit heeft gevolgen voor mentaal en fysiek welbevinden in het dagelijks functioneren.

Door de wisselwerking tussen lichaam en geest en door persoonlijke betekenisgeving kunnen emoties versterkt worden door interpretatie van en oordelen over lichamelijke sensaties (zoals bij chronische aandoeningen). Aandacht ervoor en bewuste waarneming ervan kunnen klachten verergeren.

Jouw lichaam spreekt een eigen taal, o.a. via lichaamshouding, bewegingen, spreekstijl, gebaren en klachten (bijvoorbeeld chronische pijn, energiegebrek, wazig zicht of tinnitus). Vaak komen daar gaandeweg meer spanning, verlies van concentratie, slaapproblemen of andere klachten bij.

Ik besteed veel aandacht aan lichaamsgerichte aspecten en de psychologische betekenis van het lichaam tijdens de wandelsessies. Het geeft waardevolle informatie wat kan helpen bij (h)erkenning en herstel.

Door met aandacht in de natuur te wandelen en zonder oordeel je zintuigen en eigen natuur ‘aan te zetten’ kunnen we onderzoeken wat jij nodig hebt om je weer beter te voelen.

Huiswerkopdrachten en oefeningen voor thuis

Ik geef ook huiswerkopdrachten om thuis en/of in betreffende situaties te oefeningen. Om zo nieuwe ervaringen om te zetten in voor jou gezonde patronen of strategieën, en ze duurzaam in je leven te integreren. Want met lichaam en geest kunnen we ons leven lang leren en veranderen.

Geheimhoudingsplicht

Praktijk Berk & Linde is gebonden aan geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit houdt in dat alleen met jouw schriftelijke toestemming informatie verstrekt wordt aan bijvoorbeeld een werkgever, bedrijfsarts of instantie zoals UWV. Zie voor meer informatie het Privacy Statement Praktijk Berk en Linde.

Beroepscode NIP

In de Beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.