Tarieven

Tarieven

  • Kennismakingsgesprek | 45 min. | kosteloos
  • Intake/Wandeltherapie/coachingsessie | consult kort | 60 min. | € 105,-
  • Intake/Wandeltherapie/coachingsessie | consult lang | 90 min. | € 140,-

Informatie voor particulieren

Is het tarief een bezwaar? Laat dat je niet weerhouden. De tarieven zijn bespreekbaar tijdens het kennismakingsgesprek. Omdat ik wandeltherapie en -coaching voor iedereen beschikbaar wil laten zijn, houd ik in voorkomende gevallen rekening met de draagkracht van particulieren. Minima kunnen in aanmerking komen voor een kortingstarief. Voor het vaststellen van een tarief kan gevraagd worden om inkomensgegevens ter bevestiging te overleggen.

Informatie voor werkgevers en instanties

Hoeveel wandelgesprekken nodig zijn hangt af van de hulpvraag of wens van de werknemer. Doorgaans gaat het bij wandelcoachtrajecten om 6 tot 10 gesprekken. Offertes voor wandeltherapie- of wandelcoachingstrajecten (incl. mogelijkheid tot verlenging) zijn op te vragen via info@praktijkberkenlinde.nl.

Tarieven van Praktijk Berk & Linde zijn vrij van btw.