Disclaimer

~ Praktijk Berk & Linde hanteert momenteel een cliëntenstop ~

Disclaimer

De website van Praktijk Berk & Linde is voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik en is primair bedoeld ter informatievoorziening over Praktijk Berk & Linde, voor mensen die cliënt van de praktijk zijn of willen worden, voor verwijzers en andere belangstellenden.

  • Praktijk Berk & Linde neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site. De informatie op deze website is gebaseerd op huidige inzichten en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de geboden informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Praktijk Berk & Linde kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren en weergeven van deze site.
  • Teksten en afbeeldingen, waaronder foto’s en grafisch materiaal, mogen niet worden overgenomen of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Berk & Linde.
  • Praktijk Berk & Linde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het actueel zijn van de op deze website aangeboden informatie. 
  • Op deze site wordt verwezen naar (websites van) derden. Praktijk Berk & Linde is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.
  • Logo’s en (handels)namen van Praktijk Berk & Linde en beroepsverenigingen zijn in eigendom/licentie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

Laatst bijgewerkt: augustus 2020.